LINE ID : @DG-OFF55
ฝากอัตโนมัติเข้าทันที หากกรอกข้อมูลถูกต้อง

ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ

รอบที่ 99 ประจำวันที่ 10/07/20 ยอดแจก 55,359

No. Username ได้รับ
1 xxxxxx1237 3,436
2 xxxxxx6162 2,558
3 xxxxxx3893 2,437
4 xxxxxx3848 2,003
5 xxxxxx9251 2,003
6 xxxxxx8682 1,949
7 xxxxxx1554 1,803
8 xxxxxx3951 1,803
9 xxxxxx8100 1,596
10 xxxxxx8585 1,262
11 xxxxxx9152 854
12 xxxxxx6066 592
13 xxxxxx3777 586
14 xxxxxx1975 584
15 xxxxxx8671 580
16 xxxxxx6152 483
17 xxxxxx7704 465
18 xxxxxx1627 387
19 xxxxxx0212 371
20 xxxxxx3827 361
21 xxxxxx9269 345
22 xxxxxx9091 336
23 xxxxxx2911 290
24 xxxxxx0506 290
25 xxxxxx6048 277
26 xxxxxx8069 277
27 xxxxxx5328 268
28 xxxxxx4366 252
29 xxxxxx4967 243
30 xxxxxx4807 238
31 xxxxxx6356 225
32 xxxxxx6222 222
33 xxxxxx2186 222
34 xxxxxx4685 220
35 xxxxxx7702 216
36 xxxxxx0308 216
37 xxxxxx6426 214
38 xxxxxx2666 210
39 xxxxxx9028 198
40 xxxxxx7334 195
41 xxxxxx4070 194
42 xxxxxx5507 187
43 xxxxxx4145 186
44 xxxxxx4975 186
45 xxxxxx8086 185
46 xxxxxx2327 183
47 xxxxxx8089 170
48 xxxxxx4656 165
49 xxxxxx5772 162
50 xxxxxx5094 159