LINE ID : @DG-OFF55
ฝากอัตโนมัติเข้าทันที หากกรอกข้อมูลถูกต้อง

ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ

รอบที่ 283 ประจำวันที่ 29/06/21 ยอดแจก 40,890

No. Username ได้รับ
1 xxxxxx3893 7,952
2 xxxxxx1191 7,758
3 xxxxxx6048 3,454
4 xxxxxx4070 3,452
5 xxxxxx9028 2,385
6 xxxxxx8089 2,348
7 xxxxxx8585 1,051
8 xxxxxx9645 711
9 xxxxxx0563 561
10 xxxxxx5612 492
11 xxxxxx1334 403
12 xxxxxx6369 316
13 xxxxxx9459 237
14 xxxxxx5483 229
15 xxxxxx9779 221
16 xxxxxx2666 217
17 xxxxxx1141 201
18 xxxxxx4793 200
19 xxxxxx1035 196
20 xxxxxx7285 190
21 xxxxxx9028 183
22 xxxxxx1323 180
23 xxxxxx9897 180
24 xxxxxx2887 177
25 xxxxxx0935 134
26 xxxxxx8998 122
27 xxxxxx8424 114
28 xxxxxx3572 110
29 xxxxxx4594 101
30 xxxxxx6854 95
31 xxxxxx5109 95
32 xxxxxx6260 89
33 xxxxxx8682 84
34 xxxxxx4581 66
35 xxxxxx5883 60
36 xxxxxx0194 59
37 xxxxxx2030 58
38 xxxxxx5508 53
39 xxxxxx8085 53
40 xxxxxx3837 49
41 xxxxxx6682 47
42 xxxxxx5909 46
43 xxxxxx3307 45
44 xxxxxx1757 43
45 xxxxxx0333 43
46 xxxxxx8671 42
47 xxxxxx5937 33
48 xxxxxx8100 33
49 xxxxxx3501 31
50 xxxxxx8059 30